VAKO verkent toekomst selectievoetbal

Niek Bongers komt naar Be Quick
16 maart 2021
Vv Sweel 2 zoekt trainer
16 maart 2021

VAKO verkent toekomst selectievoetbal

Het bestuur bekijkt per seizoen wat de trend van verschuiving van (prestatie)voetbal naar de zaterdag voor VAKO betekent. Na een uitgebreide inventarisatie onder spelers is de situatie nu zo dat het bestuur het noodzakelijk vindt de overgang naar de zaterdag serieus te onderzoeken. Komende weken wordt het gesprek hierover aangegaan met de overige geledingen van de vereniging.

Afgelopen weken is als voorbereiding op het nieuwe seizoen door Tim van Huffelen en Patrick Steenbergen gesproken met de spelers van de selectie en het oudste jeugdteam. In deze gesprekken die in samenspraak met selectietrainer Cor Meijer gebeuren, staan de plannen van de spelers voor volgend seizoen centraal.

Dergelijke gesprekken zijn er elk jaar. De uitkomst van de gesprekken dit jaar is dat er waarschijnlijk volgend seizoen onvoldoende spelers zijn voor twee selectieteams op zondag. Daarbij heeft een deel van de selectiespelers een voorkeur om op zaterdag te gaan spelen terwijl de JO19-spelers daar in elk geval niet op tegen zijn. Dit beeld sluit aan bij de landelijke trend in het amateurvoetbal waar al jaren het aantal zaterdagteams toeneemt, terwijl het aantal zondagteams daalt.

Op dinsdag 10 maart zijn de uitkomsten van de gesprekken door Tim van Huffelen en Patrick Steenbergen gepresenteerd aan het bestuur, waar Steenbergen overigens zelf ook zitting in heeft. Om de continuïteit van het selectievoetbal te waarborgen, verkent daarom het bestuur de mogelijkheid om al komend seizoen de vaste speeldag te verhuizen naar de zaterdag. Beter nu met visie en welbewust dan wachten tot het ons overkomt. Want hoewel we ons bewust zijn dat een eventuele keuze voor de zaterdag bij sommige leden hard kan aankomen, het biedt ook kansen zoals bijvoorbeeld een soepeler doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren.

Een keuze zoals deze raakt echter de hele vereniging, sportief, maar ook financieel en organisatorisch. Het bestuur heeft daarom besloten komende twee weken in enkele bijeenkomsten gericht met sponsoren, kader en vrijwilligers hierover te spreken. Ook organiseert het op maandag 22 maart om 20:00 uur een online vragenuur voor alle leden en betrokkenen waarin het bestuur de situatie zal toelichten, de overwegingen zal delen en alle vragen wil beantwoorden.

Bron: VAKO

PM
Hoofdredacteur FC12 Media & Entertainment, Amateurvoetbalgroundhopper

Geef een antwoord